استاد رضایی؛ مشاوره، کلاس و منابع تضمینی هنر

منابع کارشناسی ارشد و دکتری هنر انتشارات هنگام هنر

استاد رضایی؛ مشاوره، کلاس و منابع تضمینی هنر

منابع کارشناسی ارشد و دکتری هنر انتشارات هنگام هنر

استاد رضایی؛ مشاوره، کلاس و منابع تضمینی هنر
پیوندها
بسته های آموزشی
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

مواد امتحانی و ضریب دروس برای هر گرایش در کنکور کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه دولتی گروه علوم انسانی

 

 گرایشها   دروس
 

 1 زبان عمومی و تخصصی با ضریب 1

 2- تاریخ و آرا و عقاید و زبان های ایران پیش از اسلام با ضریب 1

 

فرهنگ و زبانهای باستانی 

 

 شامل جزوه و کتاب ؛ تلفن تهیه کتب و جزوات

 

09106582308

 

منابع اصلی عبارتند از: 

 

تاریخ ایران باستان


1) رومن گیرشمن، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1366.
2) ریچارد نلسون فرای، تاریخ باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب‌نیا، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1380.
 
زبانها و ادبیات ایران باستان

1) احمد تفضلی، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، به کوشش ژاله آموزگار، تهران، انتشارات سخن، چ 2، 1377.
2) پرویز ناتل خانلری، تاریخ زبان فارسی، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، چ 5، 1353، جلد نخست.
3) محسن ابوالقاسمی، تاریخ زبان فارسی، تهران، انتشارات سمت، چ 4، 1381.
 
اساطیر و دینهای ایران باستان

1) جان هینلز، شناخت اساطیر ایران، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران، نشر آویشن و نشر چشمه، چ 5، 1377. 
2) ژاله آموزگار، تاریخ اساطیری ایران، تهران، انتشارات سمت، چ 2، 1381.
3) مری بویس، زردشتیان: باورها و آداب دینی آنها، ترجمه عسکر بهرامی، تهران، انتشارات ققنوس، 1381.
 
1) آرتور کریستنسن، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، تهران، انتشارات صدای معاصر، 1378.
2) ماریان موله، ایران باستان، ترجمه ژاله آموزگار، تهران، انتشارات توس، چ 5، 1377.
3) محسن ابوالقاسمی، زبان فارسی و سرگذشت آن، تهران، انتشارات هیرمند، چ 2، 1382.
4) مهرداد بهار، پژوهشی در اساطیر ایران، تهران، انتشارات آگاه، چ 3، 1378.
5) یوزف ویسهوفر، ایران باستان، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران، انتشارات ققنوس، چ 2، 1376.
 

ظرفیت پذیرش و کد رشته محل کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی به تفکیک گرایش در دانشگاه دولتی و پیام نور در گروه علوم انسانی

 

تلفن تهیه کتب و جزوات

 

09106582308

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی در دانشگاه دولتی( روزانه و شبانه و مجازی و پیام نور و بین الملل)

جمع کل: ۱۲۰ به نظر من تا حدود رتبه 200 احتمال قبولی وجود دارد

 

فرهنگ و زبان های باستانی (کد رشته 1109)

 

- روزانه 12172 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 8 نفر

روزانه 12173 دانشگاه بوعلی سینا - همدان 2 نفر - فقط زن - فاقد خوابگاه

روزانه 12174 دانشگاه بوعلی سینا - همدان 2  نفر - فقط مرد - فاقد خوابگاه

- روزانه 12175 دانشگاه تبریز 6 نفر

- روزانه 12176 دانشگاه تهران 6 نفر

- روزانه 12177 دانشگاه شهید باهنر کرمان 8 نفر

- روزانه 12178 دانشگاه شهید بهشتی 8 نفر

- روزانه 12179 دانشگاه شیراز 10 نفر

روزانه 12180 دانشگاه علامه طباطبایی 10  نفر - فقط زن

روزانه 12181 دانشگاه علامه طباطبایی 10  نفر - فقط مرد

- روزانه 12182 دانشگاه ولایت - ایرانشهر 5 نفر

شبانه 12183 دانشگاه بوعلی سینا - همدان 1 - فاقد خوابگاه

- شبانه 12184 دانشگاه تبریز 3

- شبانه 12185 دانشگاه تهران 5

- شبانه 12186 دانشگاه شهید باهنر کرمان 3

- شبانه 12187 دانشگاه شهید بهشتی 2

- شبانه 12188 دانشگاه شیراز 2

شبانه 12189 دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن - شیوه آموزش محور

شبانه 12190 دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد - شیوه آموزش محور

- شبانه 12191 دانشگاه ولایت - ایرانشهر 4

 

نمونه کارنامه ، درصد و معدل رتبه های برتر کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی

 

 

 

نام                                 رتبه          درصد زبان        درصد آرا و عقاید       مدرک و معدل کارشناسی  

1-خانم رضایی         2                73.33              91.85   پیام نور انگلیسی 16.50 

2-خانم  وفامند             3                    71                 70.9  انتفاعی انگلیسی 18.60            

3-کشاورزی           9                  52.22             83.33     آزاد "      " 16.22         

4-فیروز               15                 50                      82     آزاد  کامپیوتر13.71           

5-شیخی                17                61                      82     آزاد آلمانی    15.38            

6-خلیلی                 23               54.44             70.37    دولتی انگلیسی    14.10   

7-دباغ منش             28               38.89              77.4  آزاد باستان شناسی15.87      

8-خاکسار                 30               44                    76     آزاد کشاورزی  13.50           

9-مومنی                 31                                                     آزاد مدیریت                        

10- اشتری                  34              35.56             77.41     آزاد فرانسه  16.18         

11-جعفری                37               33                   80.74   پیام نور انگلیسی 14              

12-غریب                 39                34                   80           آزاد  "  " 15.45            

13-"        "    هاشمی                43                 43                  72       دولتی  برق  15.50      

14-"        "  گزبلند                  47                  31.90           76        آزاد کامپیوتر   17.19  

15-"        "  درخش              49                 41                 71   آزاد  زیست شناسی 14.16     

۱۶-"        "    نگهداری              53                 25                      80      آزاد انگلیسی 16.50           

۱۷-"        "   لسان                    55                 28.89             78.89     آزاد "     " 15.04        

۱۸-حاجی دیوجی          61                 23                81  آزاد ادبیات فارسی 15.84  

۱۹-ایزدی                   63                ۲۳.۲۳                    80  دولتی ادبیات فارسی ۱۷.۵۰        

۲۰-گل بستان                71                16.67               77           آزاد انگلیسی 19.50      

۲۱-کهزادپور                74                 50                   70          آزاد   "     " 18.22      

۲۲-رضایی                  75                 23                  73           دولتی "       "  13.70  

۲۳-براتی                   76               26                  68   دولتی علوم تربیتی 16.20 

۲۴-یوسفی                    84                  17.80             80     آزاد، باستان شناسی 14.53   

۲۵-بدایت                  93                 32                    62        دولتی ادبیات فارسی 15          

۲۶- بیگی                    95                 12                    78     آزاد باستان شناسی  17.01       

 

تلفن تهیه کتب و جزوات دکتر رضایی

 

09106582308

09

انتخاب رشته کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی

برنامه ریزی و مشاوره رتبه 1 کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی

بورسیه کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی

تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی

جزوات آپدیت شده کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی

جزوات دست دوم کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی

دانشگاه بدون کنکور کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی

سنجش تکمیلی آزمون کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی

قبولی آزمون کارشناسی ارشد پردیس بین الملل

قبولی با سهمیه در ازمون کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی

قبولی تضمینی کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی

قبولی کارشناسی ارشد دانشگاه پولی

قبولی کارشناسی ارشد شبانه فرهنگ و زبان های باستانی

مصاحبه آزمون کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی

کارنامه مرحله 1 کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی

کارنامه مرحله دوم کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی

نظرات (۱)

سلام

تدوین جزوات توسط چه کسی صورت گرفته است؟

با تشکر زیاد

پاسخ:

توسط دکتر رضایی صورت گرفته و صدرصد تضمینی می باشد و قیمت این پکیج نصف قیمت پکیج دیگر موسسات و اشخاص است و دربرگیرنده خلاصه منابع اصلی است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">