شرایط و ضوابط پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ اعلام شد.

دانشگاه الزهرا(س) بر اساس آیین نامه کارشناسی ارشد استعداد درخشان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در مقطع کارشناسی ارشد در رشته گرایش های مندرج در این فراخوان و از میان متقاضیان حائز شرایط شیوه نامه به شرح ذیل به صورت بدون آزمون دانشجو می پذیرد.

شرایط ثبت نام ارشد بدون کنکور دانشگاه الزهرا

۱- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی نیمسال اول ۱۳۹۷ و ورودی نیمسال دوم ۱۳۹۶ که پس از گذراندن شش نیم سال تحصیلی (با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی) به لحاظ میانگین کل جزء ۱۵ درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود (مجموع روزانه و شبانه باشند و حداکثر در مدت هشت نیم سال تحصیلی از میان دانشگاه های منتخب با شرایط مندرج در این فراخوان، در بازه ی زمانی ۱۴۰۰/۷/۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ دانش آموخته شوند، می توانند در این فراخوان شرکت کنند.

۲- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه الزهرا ورودی نیمسال اول ۱۳۹۷ و ورودی نیمسال دوم ۱۳۹۶ که در پایان شش نیم سال تحصیلی (با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی) به لحاظ میانگین کل جزء ۱۰ درصد برتر بعدی (۲۵ درصد برتر) باشند و حداکثر در مدت هشت نیم سال تحصیلی در بازه ی زمانی ۱۴۰۰/۷/۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ دانش آموخته شوند، نیز می توانند در این فراخوان ثبت نام کنند تا چنانچه ظرفیت پذیرش بدون آزمون رشته گرایشی، با ۱۵ درصد برتر دانشجویان حائز شرایط (با لحاظ دو سوم ظرفیت پذیرش بدون آزمون به دانش آموختگان دانشگاه الزهرا) تکمیل نشود، درخواست آنها مورد بررسی قرار گیرد.

۳- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی نیمسال دوم ۱۳۹۷ در صورت دارا بودن شرایط لازم و دانش آموختگی تا تایخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱، ضروری است در این فراخوان ثبت نام کنند. بررسی درخواست داوطلبان مذکور منوط به گواهی احراز رتبه در پایان نیم سال ششم (پایان نیم سال اول ۱۳۹۷) خواهد بود.

تبصره: مطابق مجوز صادره توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به دلیل محدودیت های ناشی از شیوع ، حد نصاب تعداد واحد گذرانده شده تا پایان نیم سال ششم برای دانشجویانی که در نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ و یا نیم سال های اول و دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ حذف واحد (با درج در کارنامه تحصیلی داشته اند، به تعداد واحدهای حذف شده و حداکثر تا ۴ واحد (با ارائه مدارک دال بر ابتلا به کرونا)، قابل کاهش است.

۴- پذیرش متقاضیانی که در طول شش نیم سال تحصیلی از میان دانشگاه های منتخب با شرایط مندرج در این فراخوان، دانش آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین کل هشت نیمسال دانشجویان هم رشته و غیرهم ورودی خود جزء ۱۵ درصد برتر باشند، به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش آزمون در مقطع کارشناسی ارشد ۱۴۰۱-۱۴۰۲ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضروری است متقاضیان مشمول این شرایط در فراخوان ثبت نام کنند. درخواست داوطلبان مذکور پس از دانش آموختگی بررسی خواهد شد.

۵- برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی – دانشجویی با معرفی دبیر خانه المپیاد برای ورود به همان رشته برگزیده یا رشته های مرتبط به تشخیص کار گروه های تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی و در صورتیکه در این فراخوان درج شده باشد، می توانند ثبت نام کنند.

۶- سنوات تحصیلی مجاز برای دانشجویانی که مشمول تحصیل همزمان در دو رشته هستند، حداکثر ۱۰ نیمسال تحصیلی است، بنابراین دانشجویان ورودی نیمسال اول ۱۳۹۶ که حائز این شرایط هستند تنها در صورت دانش آموختگی در بازه زمانی ۱۴۰۰/۷/۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ می توانند در این فراخوان ثبت نام کنند. این دانشجویان جهت استفاده از سهمیه استعداد درخشان رشته مورد درخواست، می بایست حداکثر طی دو نیمسال پس از پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد از رشته دوم دانش آموخته گردند و یا در غیر این صورت از رشته دوم انصراف نمایند.

۷- سنوات تحصیلی مجاز دانشجویان انتقالی از ورود به رشته در دانشگاه اول تا دانش آموختگی از رشته و دانشگاه دوم، می بایست حداکثر ۸ نیمسال باشد و مقایسه میانگین کل با دانشجویان دانشگاهی انجام می شود که از آن مدرک دریافت می کنند.

۸- در مورد دانشجویان تغییر رشته در صورت تأیید معاونت آموزشی دانشگاه حداکثر تا یک نیمسال به سنوات مجاز اضافه می شود.

• دانشجویان تغییر رشته ی ورودی نیم سال اول ۱۳۹۶ حائز شرایط لازم در صورت دانش آموختگی تا پایان نیمسال اول ۱۴۰۰، می توانند در این فراخوان ثبت نام کنند.

۹- پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای یکبار امکان پذیر است.

۱۰- برای تمامی متقاضیان الزامی است که در بازه زمانی ۱۴۰۰/۷/۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ دانش آموخته شوند.

۱۱- پذیرش در رشته گرایش های تحصیلی مرتبط به رشته دوره کارشناسی و مندرج در این فراخوان، بر اساس تشخیص گروه و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

۱۲- دارندگان مدرک معادل کارشناسی، مجاز به شرکت در فراخوان نیستند.

۱۳- دارندگان مدارک دوره های مجازی، فراگیر پیام نور، پذیرفته شدگان آزمون های اختصاصی (داخلی)، نوبت دوم بدون آزمون، علمی کاربردی، غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد، پردیس های بین الملل (خودگردان)، پذیرفته شدگان کارشناسی با سوابق تحصیلی و همچنین دارندگان مدارک حوزوی معادل کارشناسی، مجاز به شرکت در فراخوان نیستند.

۱۴- با استناد به “آیین نامه ی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد” وزارت علوم تحقیقات و فناوری، اتباع غیر ایرانی، دانشجویان ایرانی انتقالی از دانشگاه های خارج از کشور و دانشجویانی که مدرک خود را از دانشگاه های خارج از کشور اخذ نموده اند، مشمول استفاده از تسهیلات آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نمی باشند و مجاز به ثبت نام در این فراخوان نیستند.

دانشگاه های مشمول فراخوان ارشد بدون آزمون دانشگاه الزهرا

۱- دانشگاه‌های مشمول: الزهرا (س)، اصفهان، تبریز، تربیت مدرس، تهران، شیراز، شهید بهشتی، فردوسی مشهد، صنعتی امیر کبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، علامه طباطبایی (ره)، ارومیه، بوعلی سینا، بیرجند، خوارزمی، رازی کرمانشاه، زنجان، سیستان و بلوچستان، شهید چمران اهواز، کاشان، گیلان، مازندران، یزد، سهند تبریز، صنعتی بابل، شاهرود، صنعتی شیراز، علوم پایه زنجان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، هنر، سمنان

۲- دانشجویان حائز شرایط لازم برای درخواست از سایر دانشگاه های دولتی غیر از دانشگاه های مندرج در بند ۱ در صورت دارا بودن حداقل معدل ۱۶ در رشته های علوم پایه و فنی و مهندسی و حداقل معدل ۱۷ برای رشته های علوم انسانی و سایر رشته ها و کسب رتبه اول تا سوم در رشته تحصیلی (ورودی ۴۰ نفر و بالاتر) و رتبه های اول و دوم (ورودی کمتر از ۴۰ نفر)، می توانند در این فراخوان شرکت کنند.

رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه الزهرا

رشته/گرایش هایی که دانشگاه الزهرا به صورت بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ -۱۴۰۲ دانشجو می پذیرد به شرح زیر هستند:

اطلاعیه‌ها

فرآیند

شرایط ثبت‌نام

آئین نامه‌ و کاربرگ‌ها

تعیین اولویت‌ها (انتخاب رشته/گرایش)

متقاضیان می توانند حداکثر سه رشته گرایش را به ترتیب اولویت خود انتخاب نمایند.

تبصره ۱: درخواست متقاضی صرفا در اولویت هایی بررسی می شود که در فرم تقاضا و سامانه گلستان، در زمان ثبت نام اینترنتی انتخاب کرده است. پس از بررسی پرونده ها و اعلام نتایج، امکان تغییر اولویت رشته گرایش های انتخابی وجود ندارد، لذا ضروری است داوطلب در انتخاب رشته / گرایش ها و اولویت آنها دقت نماید.

تبصره ۲: با توجه به اینکه احتمال تغییر و یا حذف رشته های مشمول پذیرش مندرج در این فراخوان، وجود دارد. در صورت حذف احتمالی رشته / گرایش، حقی برای متقاضی ایجاد نمی شود.

اطلاعات و نکات تکمیلی مهم

– مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر ثبت نام الکترونیکی نکرده باشند، بررسی نخواهد شد.

– پرونده ای که به صورت دستی و یا پستی به دانشگاه ارسال شده باشد، بررسی نخواهد شد.

– فقط پرونده های کامل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

– ارائه درخواست و دارا بودن شرایط به منزله ی پذیرش نیست.

– در صورت احراز مغایرت در اطلاعات و مستندات ارائه شده با اصل مدارک و یا عدم احراز شرایط پذیرش از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد» و شرایط مندرج در این فراخوان، درخواست متقاضی از روند بررسی خارج می گردد.

– پذیرش متقاضیان منوط به تایید گروه آموزشی مربوط، دانشگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تایید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود و تا زمان وصول پاسخ از وزارت متبوع، دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به ثبت نام دانشجو ندارد.

– امکان تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد، وجود ندارد.

– وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده، در صورت عدم پذیرش و یا اشتباه در واریز مسترد نخواهد شد.

– پذیرفته شدگان باید در مهلت مقرری که متعاقبا اعلام خواهد شد، اصل مدارک تحصیلی و موارد مورد نیاز را به صورت حضوری تحویل دهند.

– پذیرش قطعی منتخبان، مشروط به دریافت پاسخ مثبت گزینش از سازمان سنجش خواهد بود.

– کاربرگ ها با استفاده از فایل word، به صورت تایپی تکمیل گردد و در قالب فایل pdf ارسال گردد.

مدارک ثبت نام ارشد استعداد درخشان

۱- یک قطعه عکس اسکن شده به فرمت JPG

۲- تصویر کارت ملی به فرمت JPG

٣- تصویر صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات (شناسنامه های جدید صفحه ای که شماره سریال شناسنامه ذکر شده حتما اسکن شود) به فرمت JPG

۴- ریز نمرات دوره کارشناسی شامل همه نمرات تا پایان نیم سال ششم.

۵- تکمیل کاربرگ شماره ۱ برای دانش آموختگان ممتاز (ذکر شماره تلفن و آدرس ایمیل الزامی می باشد).

۶- گواهی مربوط به دارا بودن شرایط معدل و شرایط آموزشی، در قالب کاربرگ شماره ۲

تبصره: گواهی ارائه شده بدون مهر و امضای مدیر آموزش دانشگاه قابل قبول نیست.

۷- کاربرگ شماره ۳ برای برگزیدگان علمی

۸- هزینه ی ثبت نام و بررسی مدارک در هر رشته ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال به حساب دانشگاه الزهرا(س)، قابل پرداخت از طریق سامانه جامع دانشگاهی است.

۹- چنانچه طول تحصیل هر یک از متقاضیان به دلایل خارج از اختیار خودشان حداکثر دو نیم سال تحصیلی بیش از مدت مجاز طول کشیده باشد، لازم است تاییدیه کمیسیون موارد خاص دانشگاه محل تحصیل خود را در قسمت سایر مدارک، ارسال کنند.

زمان ثبت نام ارشد بدون آزمون ۱۴۰۱ دانشگاه الزهرا

ثبت نام الکترونیکی متقاضیان باید جهت با مراجعه به نشانی ثبت نام الکترونیکی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰، نسبت به انجام ثبت نام و ارسال مدارک اقدام نمایند.

نتایج نهایی از طریق سایت استعداد درخشان اطلاع رسانی خواهد شد. 

فرایند ثبت نام متقاضیان ارشد استعداد درخشان

پس از مطالعه ی فراخوان، آماده سازی مدارک مورد نیاز و تکمیل کاربرگ های مربوط، به نشانی اینترنتی http://edu1.alzahra.ac.ir مراجعه کنید.

• روی قسمت “متقاضی شرکت در آزمون” کلیک کنید و برای ایجاد حساب کاربری در سامانه، شناسه کاربری و رمز عبور مشخصی را تعریف کرده، به خاطر بسپارید و از سامانه خارج شوید.

• دوباره به نشانی http://edu1.alzahra.ac.ir مراجعه کرده، به حساب کاربری خود وارد شوید.

•  با کلیک روی “متقاضی شرکت در آزمون” اطلاعات لازم را کامل کنید و مدارک لازم را بارگذاری کنید.

توجه: مدارک بارگذاری شده باید به فرمت JPG باشند. 

• لازم است کد رهگیری و رمز عبور را برای پیگیری های بعدی یادداشت و نگهداری کنید.

•  برای دریافت اطلاعات مربوط به پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان، آیین نامه ها، شیوه نامه ها و کاربرگ های مرتبط با پذیرش بدون آزمون و همچنین تسهیلات ویژه حمایتی دانشجویان ممتاز به وب سایت استعداد درخشان دانشگاه الزهرا مراجعه فرمایید.

دریافت گواهی ثبت نام منوط به بررسی مدارک توسط دانشگاه می باشد.

 

زمان ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه الزهرا کی است؟

فرصت ثبت نام جهت پذیرش کارشناسی ارشد استعداد درخشان دانشگاه الزهرا تا ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ است. در متن این مقاله جزئیات نحوه و زمان ثبت نام توضیح داده شده است.

شرایط ثبت نام در کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه الزهرا چیست؟

کلیه اطلاعات لازم درخصوص پذیرش ارشد بدون آزمون دانشگاه الزهرا در سال ۱۴۰۱ در متن مقاله آورده شده است.