فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد برای سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ اعلام شد.

دانشگاه شاهد بر اساس آیین‌نامه کارشناسی ارشد بدون کنکور از بین دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز و مستعد دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه شاهد و سایر دانشگاه‌ها و طبق موارد مندرج در این اطلاعیه، پس از بررسی مدارک علمی-پژوهشی، انجام مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی جهت دوره روزانه کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ برای رشته -گرایش‌های مندرج در جدول پیوست، دانشجو می پذیرد.​

رشته های هنری قابل پذیرش: 

پژوهش هنر

هنر اسلامی

نقاشی

ارتباط تصویری

نقاشی ایرانی

تصویرسازی

 

آخرین مهلت ارسال مدارک تاریخ ۹۹/۰۲/۲۰ می باشد.

به گزارش «روابط عمومی» و به نقل از مدیریت آموزش کارشناسی و دکترای حرفه ای دانشگاه فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400-1399​ اعلام شد.
دانشگاه شاهد بر اساس آیین‌نامه شماره 300430/و مورخ 1398/11/06 پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره کارشناسی ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری از بین دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز و مستعد دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه شاهد و سایر دانشگاه‌ها و طبق موارد مندرج در این اطلاعیه، پس از بررسی مدارک علمی-پژوهشی، انجام مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی جهت دوره روزانه کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400-1399 برای رشته -گرایش‌های مندرج در جدول پیوست این فراخوان، دانشجو می پذیرد.​
شرایط پذیرش 

1- دارا بودن صلاحیت عمومی جهت ادامهتحصیل بر اساس مقررات دانشگاه شاهد(بررسی صلاحیت های عمومی از سوی واحد مربوط به انجام می رسدو پذیرش منوط به تایید این واحد خواهد بود) و آیین‌نامه‌های وزارت علوم، تح​قی​ق​ات و فناوری.

2- دانشجویان دوره (روزانه و شبانه) کارشناسی پیوسته دانشگاه شاهد و سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی ورودی بهمن 94 (به شرط فارغ التحصیلی تا بهمن 98) و ورودی های مهر و بهمن 95 (به شرط دانش آموختگی تا تاریخ 99/06/31)، مشروط بر احراز یکی از شرایط زیر:

2-1 دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه شاهد و سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی که تا پایان نیمسال ششم تحصیلی سه چهارم از واحدهای درسیکل دوره را گذرانده و به لحاظ میانگین کل، جزء پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته - هم ورودی خود باشند و حداکثر طی 8 نیمسال دانش آموخته شوند.

2-2 دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه شاهد که تا پایان نیمسال ششم تحصیلی سه چهارم واحدهای درسی کل دوره را گذرانده و جزء ده درصد برتر بعدی، رتبه های بعد از 15 درصد (پذیرش در صورت عدم تکمیل ظرفیت در رشته های انتخابی) باشند.

2-3 سایر دانشجویان کارشناسی واجد شرایط برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر مطابق با آیین‌نامه  شماره 300430/و مورخ 1398/11/06 پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره کارشناسی ارشد وزارت علوم،تحقیقات و فنآوری

تذکرات مهم

بر اساس ماده 4 آیین‌نامه شماره 300430/و مورخ 1398/11/06 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم،تحقیقات و فنآوری تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد مجاز نمی باشد.

رشته های مندرج در جدول رشته ها نهایی نمی باشد، هر گونه تغییر در رشته ها ( اضافه یا حذف یک یا چند رشته) از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد. متقاضیان می بایست بطور مستمر سایت دانشگاه شاهد را پیگیری نمایند.

متقاضی موظف است حداکثر تعداد سه رشته/گرایش مورد علاقه در دوره کارشناسی ارشد را به ترتیب اولویت (براساس جدول رشته ها) مشخص نماید.

درخواست متقاضیان صرفاً دراولویت هایی بررسی می شود که در فرم تقاضا و در زمان ثبت نام اینترنتی انتخاب کرده است، لذا در انتخاب رشته/گرایش دقت کامل صورت پذیرد.

عدم حضور در مراحل بررسی صلاحیت های عمومی در تاریخ های اعلام شده از سوی این دانشگاه به منزله انصراف متقاضی تلقی خواهد شد.

مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام اینترنتی نکرده باشند، قابل بررسی نخواهد بود.

چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی مدارک و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب شرایط پذیرش از طریق این فراخوان را ندارد یا مغایریتی بین مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد،پذیرش دانشجو لغو و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

بدیهی است تکمیل فرم تقاضانامه و شرکت در این فراخوان هیچ­گونه حقی برای متقاضی جهت ورود بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400-1399 این دانشگاه ایجاد نمی کند.

پس از بررسی مدارک ارسالی نتیجه نهایی (پذیرش مشروط) به نحو مقتضی به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد شد. ضرورت دارد پذیرفته شدگان در تاریخی که اعلام خواهد شد برای ارائه اصل مدارک و سوابق تحصیلی خود به دفتر استعداد های درخشان دانشگاه مراجعه نمایند. بدیهی است پذیرش و ثبت نام قطعی منوط به تائید سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراجع ذیصلاح است.

ثبت نام الکترونیکی

متقاضیان باید جهت ثبت نام الکترونیکی از تاریخ 98/12/25 لغایت 99/02/20 با مراجعه به سامانه استعداد درخشان به آدرس اینترنتی http://trs.shahed.ac.ir نسبت به انجام ثبت نام و بارگذاری مدارک اقدام نمایند.

فرآیند ثبت نام متقاضیان

 

پس از مطالعه فراخوان، آماده­ سازی مدارک مورد نیاز و تکمیل کاربرگ های مربوط، به آدرس اینترنتی http://trs.shahed.ac.ir سامانه استعداد درخشان دانشگاه مراجعه کنید.

با وارد نمودن آدرس پست الکترونیکی و کلمه عبور وارد سامانه شده و کلیه مشخصات فردی خود را کامل کنید. در غیر این صورت هیچ درخواستی بررسی نخواهد شد.

با کلیک روی قسمت دانلود فایل ها و مدارک کلیه کاربرگ ها را دریافت و تکمیل نمایید.

در قسمت انتخاب رشته حداکثر سه رشته/گرایش با کد رشته و به ترتیب اولویت انتخاب و تائید کنید (بعد از تایید نهایی رشته انتخابی از سوی متقاضی امکان تغییر وجود ندارد).

با کلیک روی قسمت بارگذاری مدارک نسبت به بارگذاری مدارک براساس موارد درخواستی اقدام و ثبت نهایی را انجام دهید.

مدارک لازم برای ثبت نام الکترونیکی

تصویر واضح تمام صفحات شناسنامه با شماره سریال شناسنامه به انضمام تصویر کارت ملی

 

حداقل یک عدد توصیه نامه علمی رسمی، یک نسخه از مقالات منتشر شده در مجلات علمی و پژوهشی، ثبت اختراع یا سایرموارد (درصورت وجود).

 

کارنامه تحصیلی دوره کارشناسی به تفکیک ترم های تحصیلی (تعداد واحد، معدل ترم و معدل کل لحاظ شده باشد.)

تکمیل فرم ثبت نام توسط متقاضی (لازم است فرم را از این سامانه با فرمت WORD دریافت نموده و پس از تکمیل، تائید، مهر و امضاء به فرمت PDF تبدیل و بارگذاری نمائید).

کلیه مدارک لازم را به طور واضح اسکن نموده و به تفکیک موارد درخواستی در قالب فایلPDF بارگذاری نمائید.

 

به مدارک ناقص یا ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

آخرین مهلت ارسال مدارک تاریخ 99/02/20 می باشد.

متقاضیان در صورت نیاز به کسب اطلاعات تکمیلی می توانند در طول ساعات اداری با شماره تماس 51215226 (مدیریت آموزش کارشناسی و دکترای حرفه ای) تماس حاصل نمایند.

شما می توانید فراخوان و فرم های مربوط را طریق دریافت فایل های زیر مطالعه نمایید.

​​